વિક્શનરી

વિકિમિડિયાની અન્ય સહપરિયોજનાઓ

વિક્શનરીનું સંચાલન વિકિમીડિયા પ્રતિષ્ઠાન કરે છે, જે બહુભાષિય તથા ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે પ્રવૃત્ત એવા બીજા વિવિધ મુક્ત ધ્યેયકાર્યો ચલાવે છે :

Wikipedia-Gujarati.png Wikisource-logo.svg Wikiquote-logo.svg Wikibooks-logo.svg Wikimedia-logo.png Commons-logo.svg
વિકિપીડિયા
મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોશ
વિકિસ્રોત
મુક્ત સાહિત્યસ્રોત
વિકિઅવતરણ
અવતરણ સંકલન
વિકિપુસ્તક
મુક્ત પુસ્તકો
મેટા-વિકિ
વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
Commons
માધ્યમ સમૂહ
અન્ય ભાષામાં વાંચો