વિક્શનરી-મુક્ત શબ્દકોશ પર તમારું સ્વાગત છે.

અત્યાર સુધી વિક્શનરીમાં ૪૨૦ શબ્દોના અર્થ લખાયા છે.

વિક્શનરી

વિકિમિડિયાની અન્ય સહપરિયોજનાઓ

વિક્શનરીનું સંચાલન વિકિમીડિયા પ્રતિષ્ઠાન કરે છે, જે બહુભાષિય તથા ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે પ્રવૃત્ત એવા બીજા વિવિધ મુક્ત ધ્યેયકાર્યો ચલાવે છે :

Wikipedia-Gujarati.png Wikisource-logo.svg Wikiquote-logo.svg Wikibooks-logo.svg Wikimedia-logo.png Commons-logo.svg
વિકિપીડિયા
મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોશ
વિકિસ્રોત
મુક્ત સાહિત્યસ્રોત
વિકિઅવતરણ
અવતરણ સંકલન
વિકિપુસ્તક
મુક્ત પુસ્તકો
મેટા-વિકિ
વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
Commons
માધ્યમ સમૂહ
અન્ય ભાષામાં વાંચો