વિકિકોશ-મુક્ત શબ્દકોશ પર તમારું સ્વાગત છે!

વિકિકોશ એ ગુજરાતી ભાષાનો મુક્ત શબ્દકોશ (Free Gujarati Dictionary) છે, જેને કોઈ પણ સંપાદિત કરી શકે છે. વિકિકોશ એ વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સંચાલિત છે, જે મુક્ત જ્ઞાન માટે સમર્પિત છે. અત્યાર સુધી વિકિકોશમાં ૫૭૨ શબ્દોના અર્થ લખાયા છે. વિકિકોશ હજુ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને તમે પણ અહીં ન હોય તેવા શબ્દોના અર્થ લખીને વિકિકોશના કાર્યમાં મદદરૂપ થઈ શકો છો. જો આપ મદદરુપ થવા ઇચ્છતા હોવ અને આપના મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ સમાજ મુખપૃષ્ઠ પર પૂછી શકો છો અને કોઈ સદસ્ય આપની મદદ કરશે.

Writing star.svg

આજનો શબ્દ
એપ્રિલ ૧
કાર્કટક પું.
  • કાકડીનો વેલો.

વિકિકોશ

વિકિમિડિયાની અન્ય સહપરિયોજનાઓ

વિકિકોશનું સંચાલન વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન કરે છે, જે બહુભાષિય તથા ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે પ્રવૃત્ત એવા બીજા વિવિધ મુક્ત ધ્યેયકાર્યો ચલાવે છે:

  વિકિપીડિયા
મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોશ
  વિકિસ્રોત
મુક્ત સાહિત્યસ્રોત
  વિકિસૂક્તિ
મુક્ત સુ-ઊક્તિ સંગ્રહ
  વિકિપુસ્તક
મુક્ત પુસ્તકો
  વિકિજાતિ
જાતિ સંકલન
  વિકિસમાચાર
મુક્ત સમાચાર સામગ્રી
  વિકિડેટા
મુક્ત જ્ઞાન આધાર
  કૉમન્સ
મુક્ત ચિત્રો અને દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સંગ્રહ
  મેટા-વિકિ
વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
  વિકિયાત્રા
મુક્ત પ્રવાસ માર્ગદર્શક
  મિડિયાવિકિ
વિકિ સોફ્ટવેર વિકાસ
  વિકિવિદ્યાલય
મુક્ત અભ્યાસ સાહિત્ય અને પ્રવૃતિઓ
અન્ય ભાષામાં વાંચો