હેલો, અને સ્વાગત છે! વિક્ષનરી એક બહુભાષી મફત શબ્દકોશ છે . આ વેબસાઇટ પર એકસાથે વિશ્વમાં લોકો દ્વારા લખી શકાય છે અને કોઈપણ દ્વારા ફેરફાર કરી શકાય છે!

વિકિપીડિયા વિક્ષનરી - જ્ઞાનકોશ પ્રોજેક્ટ ,એક લેક્ઝિકલ કમ્પેનિયન તરીકે રચના, પ્રમાણભૂત શબ્દકોશ ઉપરાંત વિકસ્યું છે અને હવે અહી સમાનાર્થક શબ્દોનો કોશ, એક કવિતા માર્ગદર્શન, શબ્દસમૂહ પુસ્તકો, ભાષા આંકડાઓ અને વ્યાપક પરિશિષ્ટો નો પણ સમાવેશ થાય છે. તથા અમે કોઇ શબ્દ ની વ્યાખ્યા , ખરેખર તે સમજી જાણકારી સમાવવા હેતુ અહી વ્યુત્પતિ, ઉચ્ચારો, નમૂના ક્વોટેશન, સમાનાર્થી, antonyms અને અનુવાદો નો પણ સમાવેશ થાય છે.

વિક્ષનરી વિકી, જેનો અર્થ છે કે તમે તેને ફેરફાર કરી શકો છો, અને બધી સામગ્રી બંને ક્રિએટીવ કોમન્સ આરોપણ-ShareAlike 3.0 Unported તેમજ એ GNU ફ્રી ડોક્યુમેન્ટેશન લાઇસન્સ હેઠળ લાઈસન્સ દ્વિ-લાઇસન્સ છે. તમે તમારો ફાળો - યોગદાન આપિ શકો , તમે અમારી મદદ પાનાંઓ દ્વારા કોઇ પાનૂ કેટલા લોકો એ વાંચ્યુ, અને ધ્યાનમાં રીંછ કે અમે વસ્તુઓ અન્ય વિકીઓની થી તદ્દન અલગ નથી માંગો શકે છે. ખાસ કરીને, અમારા કડક લેઆઉટ સંમેલનો અને સમાવેશ માટે ના માપદંડ હોય છે. કેવી રીતે તે જાણો પાનું શરૂ કરવા માટે, કેવી રીતે પ્રવેશો ફેરફાર કરવા માટે, સેન્ડબોક્સ પ્રયોગ અને અમારી જાગતિક મુલાકાત જોવા માટે તમે કેવી રીતે વિક્ષનરી વિકાસ ભાગ કરી શકો છો.

અમે ડિસેમ્બર, 2002 થી અંગ્રેજી-વિકિપીડિયા વિક્ષનરી માટે 2,854,247 લેખો બનાવવા ના શરુ કર્યા , અને હવે અમે ગુજરાતી વિકિપીડિયા વિક્ષનરી મા ઝડપથી વધી રહ્યાં છીએ.