વિશેષણ

ઉત્પત્તિ

ફેરફાર કરો

देशी - णिग्धोर

  • નઠોર; જડ
    • નાની નકટી ને નઘરોળ રે; નથી સાંભળવી તારી વાતડી રે લોલ! (લોકગીત)

અન્ય ભાષામાં

ફેરફાર કરો
  • અંગ્રેજી : shameless, careless

સંદર્ભો

ફેરફાર કરો
  • ત્રિવેદી, જેઠાલાલ; ત્રિવેદી, મંગલાગૌરી, સંપા. (1978). લોકસાહિત્ય શબ્દકોશ (પ્રથમ આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: ગુર્જર ગ્રંથભવન ટ્રસ્ટ. p. ૧૫૮. OCLC 5197054