"મુખપૃષ્ઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સાફ-સફાઇ.
નાનું (Protected "મુખપૃષ્ઠ": અત્યંત મુલાકાત લેવાતું પાનું ([ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત)))
નાનું (સાફ-સફાઇ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
* [[વિકિકોશ:માંગેલા શબ્દો (ગુજરાતી)|ખૂટતાં શબ્દો]]
* ગુજરાતીમાં કેવી રીતે ટાઇપ કરવું તે, અંગેની માહિતી અંગ્રેજી વિકિપીડિયાનાં [[:en:Gujarati script|ગુજરાતી લિપીનો કમ્પ્યુટર પર ઉપયોગ કરવાનાં પૃષ્ઠ]] પર આપેલી છે.
* [[w:વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો|જાણીતા પ્રશ્નો]] (વિકિપીડિયા પર)
* વિકિપીડિયાને [[foundation:Fundraising#Donation_methods|દાન]]
 
{{સહપરિયોજનાઓ}}
<!--If you find Wiktionary or its sister projects useful, please consider making a [https://donate.wikimedia.org/ donation]. Donations are used primarily for purchasing computer equipment and launching new [[m:Proposals_for_new_projects|projects]].
-->
 
<!-- બીજી ભારતીય ભાષાઓ-->
[[bn:]]