"મુખપૃષ્ઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
તારીખમાં ગરબડ. હાલ પૂરતો આજનો શબ્દ છુપાવ્યો.
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (તારીખમાં ગરબડ. હાલ પૂરતો આજનો શબ્દ છુપાવ્યો.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{મુખપૃષ્ઠ પ્રસ્તાવના}}
 
<!-- {{વિકિકોશ:આજનો શબ્દ/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} -->
 
== વિકિકોશ ==