"મુખપૃષ્ઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
કચરો સાફ કર્યો.
નાનું (કડીઓ સુધારી. સંદર્ભોનું પાનું.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (કચરો સાફ કર્યો.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
<!--If you are unable to see the Gujarati scripts on this page, go to [[w:hi:विकिपीडिया:Setting_up_your_browser_for_Indic_scripts|Setting_up_your_browser_for_Indic_scripts]].
-->
{{મુખપૃષ્ઠ પ્રસ્તાવના}}
<!--અત્યાર સુધી [[વિશેષ:આંકડાકીયમાહિતી|{{NUMBEROFARTICLES}} વિકિ પત્રો]] લખાયા છે.
 
{{વિકિકોશ:આજનો શબ્દ/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}}
 
== [[વિશેષ:શ્રેણીઓ|શ્રેણીઓ]] ==
[[:શ્રેણી:સંખ્યા|સંખ્યા]]
| [[:શ્રેણી:ભાષાઓ|ભાષાઓ]]
| [[:શ્રેણી:રંગ|રંગ]]
| [[:શ્રેણી:અઠવાડીયાના વાર|અઠવાડીયાના વાર]]
| [[:શ્રેણી:ગુજરાતી|ગુજરાતી]]
| [[:શ્રેણી:ગણિત|ગણિત]]
| [[:શ્રેણી:વિજ્ઞાન|વિજ્ઞાન]]
| [[:શ્રેણી:ભૂગોળ|ભૂગોળ]]
| [[:શ્રેણી:સમાજ|સમાજ]]
| [[:શ્રેણી:ઈતિહાસ|ઈતિહાસ]]
-->
 
== વિકિકોશ ==
-->
 
<!-- બીજાબીજી ભારતીય ભાષાઓ-->
[[bn:]]
[[hi:]]
[[te:]]
 
<!-- બીજાબીજી ભાષાઓ-->
[[chr:]]
[[de:]]
[[dv:]]
[[en:મુખપૃષ્ઠ]]
[[fj:]]
[[fr:]]