"મુખપૃષ્ઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
-->
{{મુખપૃષ્ઠ પ્રસ્તાવના}}
<!--અત્યાર સુધી [[Specialવિશેષ:Statisticsઆંકડાકીયમાહિતી|{{NUMBEROFARTICLES}} વીકી પત્રો]] લખાયા છે.
 
== [[Specialવિશેષ:Categoriesશ્રેણીઓ|શ્રેણીઓ]] ==
[[:Categoryશ્રેણી:સંખ્યા|સંખ્યા]]
| [[:Categoryશ્રેણી:ભાષાઓ|ભાષાઓ]]
| [[:Categoryશ્રેણી:રંગ|રંગ]]
| [[:Categoryશ્રેણી:અઠવાડીયાના વાર|અઠવાડીયાના વાર]]
| [[:Categoryશ્રેણી:ગુજરાતી|ગુજરાતી]]
| [[:Categoryશ્રેણી:ગણિત|ગણિત]]
| [[:Categoryશ્રેણી:વિજ્ઞાન|વિજ્ઞાન]]
| [[:Categoryશ્રેણી:ભૂગોળ|ભૂગોળ]]
| [[:Categoryશ્રેણી:સમાજ|સમાજ]]
| [[:Categoryશ્રેણી:ઈતિહાસ|ઈતિહાસ]]
-->
== વિક્શનરી ==
૬૭૮

edits