"મુખપૃષ્ઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎બીજા વિકિમિડિયાના ધ્યેયકાર્યો: ટ્રાન્સ...લિંક કરેક્શન..
(→‎બીજા વિકિમિડિયાના ધ્યેયકાર્યો: ટ્રાન્સ...લિંક કરેક્શન..)
* અન્ય વિકિપિઙયન સ્વયંસેવકો સાથે વાત કરવા Freenode પર #wikimedia-in ચૅનલ પર જાઓ.
 
== વિકિમિડિયાની અન્ય સહપરિયોજનાઓ ==
== બીજા વિકિમિડિયાના ધ્યેયકાર્યો ==
વિક્શનરી [[w:Wikimedia|વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન]] દ્વારા સંચાલિત છે, જે બીજા વિવિધ [[w:Wikipedia:Multilingual coordination|બહુભાષિય]] તથા ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે [[w:Wikipedia:Copyrights|મુક્ત ધ્યેયકાર્યો]] ચલાવે છે :
 
{| align="center" cellpadding="26"
Wiktionary is run by the non-profit [[w:Wikimedia|Wikimedia]] Foundation. Wikimedia operates several other [[w:Wikipedia:Multilingual coordination|multilingual]] and [[w:Wikipedia:Copyrights|open-content]] wiki projects:
 
{| align="center" cellpadding="2"
| valign="top" align="center" | [[Image:Wikimedia-logo.png|80px]]
| valign="top" align="center" | [[Image:Wikipedia-Gujarati.png|80px]]
| valign="top" align="center" | [[Image:Commons-logo.svg|80px]]
|-
| align="center" | [[m:|'''મેટા-વિકિ''']]<br/>''Coordinationવિકિમિડિયા ofકાર્ય all Wikimedia projectsસંયોજન''
| align="center" | [[w:|'''વિકિપીડિયા''']]<br/>''Aમુક્ત multilingual encyclopediaવિશ્વજ્ઞાનકોશ''
| align="center" | [[b:|'''વિકિબુકસવિકિપુસ્તક''']]<br/>''Aમુક્ત multilingual dictionary<br/>and thesaurusપુસ્તકો''
| align="center" | [[Wikiquoteq:|'''વિિકક્વોટવિકિઅવતરણ''']] <br/>''Aઅવતરણ collection of quotationsસંકલન''
| align="center" | [[oldWikisources:મુખપૃષ્ઠ:ગુજરાતી|'''વિિકસોર્સવિકિસ્રોત''']]<br/>''Free sourceમુક્ત documentsસાહિત્યસ્રોત''
| align="center" | [[commons:મુખપૃષ્ઠ| '''Commons''']]<br/>''Freeમાધ્યમ multimedia documentsસમૂહ''
|}